Zasady zwrotu towarów

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta osoba fizyczna, która zawarła umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Wyjątek stanowi sytuacja, w której nabywca zdecydował się na inny niż najtańszy sposób dostarczenia zwracanego towaru oferowany przez sprzedającego. Nabywca otrzyma wówczas zwrot kosztów jedynie do poziomu najtańszego sposobu oferowanego przez sprzedającego.

2. W celu odstąpienia od umowy z Wydawnictwo Andromeda sp. z o.o. nabywca powinien złożyć pisemne i podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu lub jego kopii, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym na adres:

Wydawnictwo Andromeda sp. z o.o,

Ul. Skawińska 22/5, 31-066 Kraków

z dopiskiem "zwrot".


Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym nabywca odstąpił od Umowy.

Oświadczając, iż odstępuje od umowy nabywca zobowiązany jest załączy dowód zakupu lub jego kopię oraz podać:

Imię, nazwisko, adres, numer konta bankowego, na który zostanie dokonany zwrot, datę zakupu, wyrazić zgodę na otrzymanie potwierdzenie odstąpienia od umowy od Wydawnictwa Andromeda i podać adres mailowy, na który takie potwierdzenie ma zostać wysłane lub takiej zgody nie wyrażać, wtedy takie potwierdzenie wysłanie nie zostanie.3. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Wydawnictwo Andromeda niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia nabywcy o odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w punkcie 1.

5. Wydawnictwo Andromeda dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył nabywca.

7. Wydawnictwo Andromeda zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Wydawnictwo Andromeda informuje, że w przypadku zamówień więcej niż jednego egzemplarza produktu, nabywca otrzymuje rabat w postaci braku doliczenia do ceny zakupu kosztów przesyłki. Jeżeli jednak następnie nabywca zwróci część towarów, co spowoduje zmniejszenie do jednego egzemplarza liczbę zakupionych towarów, rabat zostaje anulowany.

Wzór formularza odst. od umowy